Звіт про проведення «Дня цивільного захисту»

Відповідно з Планом – графіком підготовки та проведення «Дня цивільного захисту» 27 квітня 2018 року уперіод з 8.15 до 15.00 в школі було проведено «День цивільного захисту» з комплексним об’єктовим тренуванням.

Основною метою«Дня ЦЗ» школи була практична перевірка рівня набутих учнями школи знань та умінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту за програмами нормативних предметів «Основи здоров'я» та розділу "Цивільний захист" нормативного предмету "Захист Вітчизни", а також  перевірки якості всебічної підготовки ЦЗ школи, як об'єкту Функціональної підсистеми«Освіта і наука України» Єдиної державної системи цивільного захисту України.

Головними завданнями  «Дня ЦЗ» школи були:

- удосконалення учасниками навчально-виховного процесу та працівниками школи теоретичних знань і практичних навичок щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій;

- перевірку здатності учнів школи практично діяти за сигналами оповіщення ЦЗ, а також користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- практичну перевірку реальності плану ЦЗ школи та Планів переводу невоєнізованих формувань ЦЗ школи в готовність до роботи за призначенням;

- удосконалення практичних навичок керівного складу і органів управління ЦЗ школи  в організації та проведенні заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу та працівників.

Найбільш позитивним у ході проведення цих практичних заходів було:

-  всі учасники навчально-виховного процесу та працівники школи ще раз усвідомили необхідність  особистої підготовки та  в цілому  школи з питань цивільного захисту;

- керівний склад та органи управління ЦЗ школи  удосконалили свої практичнінавички в організації та проведенні заходів захисту учасників навчально-виховногопроцесу та працівників школи  від наслідків НС;

-  всі учасниками навчально-виховного процесу та працівники школи закріпили свої теоретичні знання і практичні навички щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій;

- керівним складом ЦЗ школи, органами управління та силами ЦЗ школи практично відпрацьовано весь комплекс заходів захисту в конкретній обстановці.

Дякуємо всім учасникам навчально – виховного процесу за проведений захід.

Відповідальна особа з ЦЗ школи                         А. Юрченко